Przemysław Jarosiński - Lekarz Medycyny, Psychiatra, specjalista do spraw uzależnień

Jestem lekarzem medycyny, specjalistą w dziedzinie psychiatrii i terapii uzależnień. Moją misją jest pomoc osobom borykającym się z problemami psychicznymi i uzależnieniami. Prowadzę gabinet, w którym oferuję wszechstronną pomoc psychiatryczną i odwykową. Moja oferta obejmuje między innymi leczenie choroby alkoholowej i jej powikłań. Jeśli istnieje taka potrzeba, wykonuję zastrzyki, które wspomagają utrzymanie trzeźwości lub włączam w prowadzoną terapię leczenie farmakologiczne. Prowadzę też wspomagające leczenie farmakologiczne. Zajmuję się leczeniem depresji, schizofrenii, zespołów psychotycznych, lękowych i nerwicowych. Podejmuję się leczenia zaburzeń psychicznych wieku podeszłego.

długopis w dłoni, stolik

Moje kwalifikacje

Moje wykształcenie i doświadczenie to gwarancja profesjonalnej opieki. Studia na wydziale lekarskim Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie odbywałem w latach 1986 -1993. Egzamin specjalizacyjny z psychiatrii zdałem w roku 1997. W latach 1998 do 2000 uczestniczyłem w szkoleniu w zakresie Psychoterapii Krótkoterminowej w podejściu integracyjnym, które odbyło się w Instytucie Psychoterapii Krótkoterminowej w Krakowie. W 2018/2019 roku ukończyłem Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia i Trzeźwości w Warszawie.