Oferta

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ GABINET PSYCHIATRYCZNO-ODWYKOWY

Lekarz psychiatra, specjalista terapii uzależnień Przemysław Jarosiński. Oferujemy wizyty w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz wizyty odpłatne w gabinecie prywatnym. W przypadku wyboru wizyty prywatnej (odpłatnej) w trybie zdalnym, prosimy po dokonaniu rejestracji o uiszczenie wpłaty na konto bankowe, które udostępnione jest w zakładce kontakt. Porady realizujemy zarówno w trybie zdalnym (na przykład poprzez telefon), jak też osobiście w gabinecie. Zarejestrować się można telefonicznie bądź samodzielnie, klikając w link zamieszczony w zakładce rejestracja.

OFERTA GABINETU LECZENIA UZALEŻNIEŃ i GABINETU PSYCHIATRYCZNEGO
Åšwiadczenia oferowane przez gabinety:
leczenie choroby alkoholowej oraz jej powikłań
  • wykonywanie zastrzyków wspomagajÄ…cych utrzymanie trzeźwoÅ›ci
  • prowadzenie terapii indywidualnej oraz grupowej
  • prowadzenie wspomagajÄ…cego leczenia farmakologicznego
Leczenie zaburzeń psychicznych
  • schizofrenia i zespoÅ‚y schizofreno podobne
  • depresje endogenne i reaktywne
  • zaburzenia nerwicowe o różnym typie
  • zaburzenia lÄ™kowe
  • zaburzenia otÄ™pienne i inne zwiÄ…zane z podeszÅ‚ym wiekiem
  • zaburzenia osobowoÅ›ci i zachowania
Pomoc psychologiczna z wykonywaniem opinii psychologicznych

Gabinety utrzymują stałą współpracę z placówką stacjonarną (Szpital Psychiatryczny Szczecin - Zdroje) zarówno w zakresie hospitalizacji jak i dostępności do badań diagnostycznych, laboratoryjnych i konsultacji specjalistycznych.

Zakład Opieki Zdrowotnej wykonuje usługi zarówno odpłatnie jak i w ramach kontraktu z NFZ.

Nasza lokalizacja